Search
Saturday, August 19, 2017 ..:: Home ::.. Register  Login
 แบบการศึกษาชาติ Maximize

  
 ทักษะพื้นฐานโลก Maximize

  
 Singapore Ed. Maximize

  
 วิทยุโทรทัศน์ กศ. Maximize

  
 สวนภาษา Maximize

  
 ศาลาภาพยนตร์ Maximize

  
 นวัตกรรม กศ. Maximize

  
 สถิติเครือข่าย Maximize

  
 ThaiITTeacher™ เรียนผู้เกี่ยวข้อง (To whom may be concerned) Minimize

เครื่องมือสำคัญที่สุดในการใช้อินเทอร์เน็ต คือ เบราส์เซอร์(Browser)


เบราส์เซอร์ยอดนิยมในการท่องโลก Cyberspace คือ IE หรือ Firefox หรือ Chrome

ทั้งสามค่ายดังต่างแข่งขันพัฒนาคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ตัวเอง แต่ Plugin ไม่สามารถเข้ากันได้

แต่เราก็จำเป็นต้องใช้เบราส์เซอร์เหล่านี้ เพราะเป็นเครื่องมือเดียวในการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ

ทุกเบราส์เซอร์ล้วนมีช่องโหว่ เพราะ Cookies ยังจำเป็นต้องใช้ในการทำงาน


ทำให้มีซอฟต์แวร์ลากมก โฆษณษบ้าเลือด โผล่แทรกขึ้นมา ทั้งๆ ที่ไม่ได้ติดตั้ง

จึงทำให้ท่านมีปัญหาในการใช้งานมากในช่วงเวลานี้

สำหรับผู้ใช้งานปกติ ควรเลือกใช้เบราส์เซอร์เพียงตัวเดียวที่ท่านชอบก็เพียงพอ


สำหรับเว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งเครือข่าย ThaiITTeacher eLearning Network

ใช้กับเบราส์เซอร์ Firefox ทั้ง 2 รุ่น คือ Firefox 24.0 (หรือบางรุ่น) และ Firefox รุ่นล่าสุด

โดยที่

มีสื่อบทเรียนที่พัฒนาด้วยภาษาจาวาและจำเป็นต้องใช้กับเบราส์เซอร์ Firefox 24.0 หรือบางรุ่น

ส่วน Firefox รุ่นล่าสุดนั้น สำหรับใช้กับบนเว็บไซต์ปัจจุบัน


ขอแนะนำให้ติดตั้งแบบ Custom โดยเพิ่มหมายเลขรุ่น เพื่อแยกที่อยู่ซอฟต์แวร์ไว้ต่างที่กัน

และให้ทำ shortcut ไว้ต่างกัน คนละชื่อ และไม่ควรตั้งอัพเดตอัตโนมัติ


โหลด ปลั๊กอิน ThaiITTeacher ที่นี่ หรือเมนูด้านขวามือ โมดูล "เครื่องมือเว็บไซต์"


  
 CoreThaiITTeacher™ : ระดับปฐมวัย เด็กเล็กและอนุบาล Maximize

  
 ThaiITTeacher™ กิตติกรรมประกาศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ร่วมมือกับ สพป.กจ.1 ติดตั้งอีเลิร์นนิ่งเซิร์ฟเวอร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การศึกษาปฐมวัย เด็กเล็ก Maximize

  
 ThaiITTeacher™ หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ บทเรียนแนะนำที่น่าสนใจ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ การศึกษาไทย ความล้มเหลว ปัญหาและ ทางแก้ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ มานีมานะ บทเรียนเสริมและแก้ปัญหาการอ่าน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ สูตรคูณแม่ 10-19 คิดในใจ ใช้สมาธิ ไม่ต้องท่องจำ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การเรียนคณิตศาสตร์แบบรูปธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องฝึกทักษะเชิงกระบวนการและการเขียนโปรแกรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สาระเรียนรู้แกนกลาง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สาระเรียนรู้ OBEC Contents Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การดนตรีพัฒนาพหุปัญญา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมความคิด จินตนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การฝึกบินเครื่องบังคับวิทยุ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ หุ่นยนต์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ดาราศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาไทย Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาต่างประเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาจีน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ดนตรี นาฎศิลป์ และนันทนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ศิลปะ เรขศิลป์ และการออกแบบ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สุขศึกษาและพลศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิติการ อาเซียน (AEC) Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ แผนการจัดกิจกรรมออนไลน์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ แนวโน้มทิศทางการศึกษาที่ควรรู้และน่าสนใจ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ อารัมภบท-เครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher Maximize

  
 ThaiITTeacher™ เกมการศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ JavaScript : Kid Style Programming Maximize

  
 ThaiITTeacher™ eXtreme Karaoke คาราโอเกะที่ดีที่สุด Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา Doctor X season 1-4 Maximize

  
 ThaiITTeacher™ eLearning คือ อะไร? Maximize

  
 ThaiITTeacher™ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ระบบอัตโนมัติควบคุมอุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ต Maximize

  
 ThaiITTeacher Maximize

  
 เครื่องมือเว็บไซต์ Maximize

  
 ชุมชนอีเลิร์นนิ่ง Maximize

  
 เครื่องมือพัฒนาเว็บ Maximize

  
 สร้างเว็บ 30 นาที Maximize

  
 ทดสอบความเร็ว Maximize

  
 ห้องปฏิบัติการสื่อ Maximize

  
 มุมอาจารย์อนนท์ Maximize

  
ดำเนินการโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล โทร. 081-880-2691   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2017 by DotNetNuke Corporation