Search
Friday, August 26, 2016 ..:: Home ::.. Register  Login
 แบบการศึกษาชาติ Minimize

  
 ทักษะพื้นฐานโลก Minimize

  
 Singapore Ed. Minimize

  
 วิทยุโทรทัศน์ กศ. Minimize

  
 สวนภาษา Minimize

  
 ศาลาภาพยนตร์ Minimize

  
 นวัตกรรม กศ. Minimize

  
 ThaiITTeacher™ เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง Minimize

ช่วงเวลาที่ผ่านมา ท่านผู้สนใจแวะเยี่ยมเว็บไซต์เครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง

" ThaiITTeacher eLearning Network "

เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ http://thaiitteacher.no-ip.info/ เข้าได้บ้าง เข้าไม่ได้บ้าง เป็นปัญหาตลอดมา

(แต่มี http://thaiitteacher.no-ip.org:81/ เป็น backup คู่ขนาน)

มีสาเหตุอันเนื่องจาก "ฐานข้อมูล" มีปัญหา crash จึงทำให้ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งดังกล่าวได้

เมื่อวาน(20 สิงหาคม 2559) วันทั้งวัน โดยกลางวันทำเรื่อง hardware ส่วนกลางคืนทำ software

ได้เร่งทุ่มเทพยายามทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้ว จนเวลาล่วงผ่่านถึงตี 5 กว่าๆ (21 สิงหาคม 2559)

จึงสำเร็จพอใช้การได้บางส่วน

บัดนี้ทุกอย่างก็สำเร็จลุล่วง เสร็จเรียบร้อยแล้ว หวังว่าจะให้บริการท่านผู้สนใจได้ดีตามเหตุตามปัจจัย


แต่ยังมีอีเลิร์นนิ่งเซิร์ฟเวอร์อีกเครื่องหนึ่งที่ต้องทำให้เหมือนกันอีก

เมื่อทำเซิร์ฟเวอร์ http://thaiitteacher.no-ip.org:81/ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จะทำเป็น Server Network Load Balance ช่วยกันให้บริการและจะทำให้เข้าถึงเว็บไซต์ได้ดีขึ้น


ติชมและแสดงความคิดเห็นโดยตรงได้ที่ อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล โทร.081-880-2691


และขอแจ้งข่าวดังนี้


เมื่อไม่นานมานี้ได้มีครู ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ วีระเสนี ร.ร.บ้านหนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

มาขอให้จัดอบรมเซิร์ฟเวอร์ แบบสไตล์ ThaiITTeacher eLearning Network อย่างไรอย่างนั้น

(เซิร์ฟเวอร์สไตล์นี้ หายาก ไม่มีใครทำกัน เพราะมีหลายบริการในเครื่องเซิร์ฟเวอร์เดียว)

กระผม อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล ยินดีจัดอบรมให้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ประการใด

เมื่อได้กำหนดวันเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป


  
 ThaiITTeacher™ ระบบอัตโนมัติควบคุมอุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ต Maximize

  
 ThaiITTeacher™ กิตติกรรมประกาศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ร่วมมือกับ สพป.กจ.1 ติดตั้งอีเลิร์นนิ่งเซิร์ฟเวอร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ บทเรียนแนะนำที่น่าสนใจ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องสมุดหนังสือเสียง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book Maximize

  
 ThaiITTeacher™ eLearning คือ อะไร? Maximize

  
 ThaiITTeacher™ การศึกษาไทย ความล้มเหลว ปัญหาและ ทางแก้ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ มานีมานะ บทเรียนเสริมและแก้ปัญหาการอ่าน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ สูตรคูณแม่ 10-19 คิดในใจ ใช้สมาธิ ไม่ต้องท่องจำ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การเรียนคณิตศาสตร์แบบรูปธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องฝึกทักษะเชิงกระบวนการและการเขียนโปรแกรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สาระเรียนรู้ OBEC Contents Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สาระเรียนรู้แกนกลาง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การศึกษาปฐมวัย เด็กเล็ก Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การดนตรีพัฒนาพหุปัญญา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมความคิด จินตนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การฝึกบินเครื่องบังคับวิทยุ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ หุ่นยนต์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ดาราศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาไทย Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาต่างประเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาจีน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ดนตรี นาฎศิลป์ และนันทนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ศิลปะ เรขศิลป์ และการออกแบบ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สุขศึกษาและพลศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิติการ อาเซียน (AEC) Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ แผนการจัดกิจกรรมออนไลน์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ แนวโน้มทิศทางการศึกษาที่ควรรู้และน่าสนใจ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ อารัมภบท-เครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher Maximize

  
 ThaiITTeacher™ เกมการศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ eXtreme Karaoke คาราโอเกะที่ดีที่สุด Maximize

  
 ThaiITTeacher™ Users Online วันนี้ Maximize

  
 ThaiITTeacher Minimize

  
 ชุมนุมอีเลิร์นนิ่ง Minimize

  
 เครื่องมือเว็บไซต์ Minimize

  
 สร้างเว็บ 30 นาที Minimize

  
 ทดสอบความเร็ว Minimize

  
 เครื่องมือพัฒนา Maximize

  
 มุมอาจารย์อนนท์ Maximize

  
 สถิติเครือข่าย Maximize

  
Copyright 2007 by My Website   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2016 by DotNetNuke Corporation