Search
Tuesday, May 24, 2016 ..:: Home ::.. Register  Login
 ThaiITTeacher Minimize

  
 ทักษะพื้นฐานโลก Minimize

  
 โทรทัศน์วิทยุ Minimize

  
 สวนภาษา Minimize

  
 ศาลาภาพยนตร์ Minimize

  
 นวัตกรรม กศ. Minimize

  
  ThaiITTeacher™ eXtreme Karaoke คาราโอเกะที่ดีที่สุด Maximize

  
 ThaiITTeacher™ เกมการศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องสมุดหนังสือเสียง Minimize

วิธีการใช้

   1) เป็นหนังสือภาษาอังกฤษ มีภาพ และเสียง

   2) ไอคอนรูปหูฟัง อ่านทั้งประโยค หรือย่อหน้า
   3) หรืออ่านเป็นคำ

   4) อ่านกี่ครั้งก็ได้ ไม่ชำรุด ไม่เสียหาย

   5) มีนิยาย ตำนาน เรื่องเล่าพื้นบ้าน นิทาน การแสดงลคร การ์ตูนขำชัน

   6) เหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ

   7) ใช้ได้ทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาลเป็นต้นไป

Fiction - นิยาย

Happy Mother's day, Dear Dragon

The no-tail cat or I like what I am

Dragon goes to the farm

It's earth day, Dear Dragon

Not too little to help

I can do it

Nonfiction - นวนิยาย

Penquin, Penquin

Wolves

Pumpkin, Pumpkin

A house in a tree

Come Play with me

Rainbow, Rainbow

At the Beach

Things that I can go

Chinese Fables - นิทานชาดกจีน

Draw Dragon dot Eyes

Dung Shi copies Eyebrows

Yay Gung Loves Dragon

One Rice Thousand Gold

Morning three night four

Cup Bow Snake Reflection

Greek Myths - ตำนานนิทานกรีกโบราณ

The Wooden Horse

The Woman Runner

Midas Touch

Pegasus

Wings

The Maze

Folk Tales - นิทานพื้นบ้าน

The Little red hen

Chicken Little, (The Sky is falling)

Mr. Bunny's Carrot Soup

The Four Friends

The Little Rooster

The Turnip

Comics - เรื่องขำขัน ตลกชวนขัน

Lemonade Girl

Moon Trip, Part 1

Moon Trip, Part 2

Dog and his bone

Two Friends

 

Three Little Plays - การแสดงลคร

Dog and Cat

Guess, Guess

Cookies

 


  
 ThaiITTeacher™ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book Minimize

STOU-84 พรรษาในหลวงของปวงชน

STOU-80 พรรษาราชินีศรีไผท

STOU-โลกนิติจำแลง

STOU-นิทานเทียบสุภาษิต

STOU-กลบทสุภาษิต

STOU-โครงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

STOU-กฤษณาสอนน้องคำฉันท์

STOU-โครงสุภาษิตโสฬศไตรยางค์

STOU-นิราศนรินทร์

STOU-นิราศเดือน

STOU-กากี กลอนสุภาพ

STOU-ศรีทะนนไชย

STOU-เฉลิมไตรภพ

STOU-เทพนิยายสงเคราะห์เรื่อง เมขลา-รามสูร พระคเณศ

STOU-อลินจิตต์คำฉันท์

STOU-พระยาฉัตทันต์

STOU-ศิริวิบุลกิตติ์

STOU-เรียงความแก้กระทู้ธรรม

STOU-นกกระจาบ

STOU-ท้าวมหาชมพู

STOU-ฉฬาภิชาติพิไสย

STOU-ทุคคตะสอนบุตร

STOU-ศิริวิบุลกิตติ์

STOU-เรียงความแก้กระทู้ธรรม

STOU-ลำนิทาน ท้าวกำพร้าผีน้อย

STOU-พระมาลัยคำหลวง

STOU-มหาชาติคำฉันท์

STOU-ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม

STOU-อัธยาตมวิทยา

STOU-หลักราชการ

STOU-สยามหรือไทย

STOU-อินทรีย์หกทางคดีโลก

STOU-หนังสือเก่า

STOU-120 ปี บารมีพระปกเกล้า (สมุดภาพ)

STOU-เมื่อวัยใสเขียนเรื่องภูมิปัญญาไทย

STOU-120 ปี บารมีพระปกเกล้า (ร้อยกรอง+กลอนสด)

STOU-คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม

STOU-บันทึกรายวันของเซอร์จอห์น เบาริ่ง

STOU-จุลยุทธการวงศ์

STOU-คำแปลจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริปุญชัย

STOU-จดหมายเหตุ ร.ศ.112

STOU-จดหมายเหตุรายวัน ของ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ

STOU-เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ

STOU-หนังสือคู่มือทหารและเสือป่าว่าด้วย กันป่วย

STOU-ตำราสรรพคุณยาและตำรายา

STOU-แมลงป่องทอง


  
 ThaiITTeacher™ eLearning คือ อะไร? Minimize

eLearning ในความหมายของเครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher eLearning Network

 

eLearning คือ วิทยาการเรียนรู้บนเครือข่าย ICT ที่ทุกคนเข้าถึงได้ รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

เนื้อหาบทเรียนเริ่มตั้งแต่สื่ออย่างง่าย อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ pdf จนถึงสื่อมัลติมีเดียโต้ตอบและ/หรือพลวัตรชั้นสูง

โดยที่ สื่อมัลติมีเดียโต้ตอบและ/หรือพลวัตรชั้นสูง ประกอบด้วย ภาพเคลื่อนไหว (animations) เสียง และ วิดีทัศน์

ทั้งที่มีเนื้อหาแบบคงที่ และ/หรือที่มีเนื้อหาพลวัตร ไม่คงที่ ไม่ซ้ำ จำเจ ที่โต้ตอบแบบทันทีทันใดกับผู้ใช้ตามตรรก สถานการณ์ และเงื่อนไขที่กำหนด


  
 ThaiITTeacher™ กิตติกรรมประกาศ Minimize

เว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งเครือข่าย ThaiITTeacher eLearning Network ดำรงอยู่ใด้ถึงปัจจุบันนี้

ด้วยความอุปถัมภ์ของ อาจารย์รินจา ศรีชุมพล อดีตครู คศ.3 (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ซึ่งบัดนี้เธอเสียชีวิตแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.40 น.

เพื่อเป็นอานิสงค์แก่เธอ จึงขอไว้อาลัยและขอประกาศเกียรติคุณไว้ ณ ที่นี้ เพื่อทราบทั่วกัน

อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล ผู้ดำเนินโครงการ


  
 ThaiITTeacher™ ร่วมมือกับ สพป.กจ.1 ติดตั้งอีเลิร์นนิ่งเซิร์ฟเวอร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ การศึกษาไทย ความล้มเหลว ปัญหา และทางแก้ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ มานีมานะ บทเรียนเสริมและแก้ปัญหาการอ่าน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ สูตรคูณแม่ 10-19 คิดในใจ ใช้สมาธิ ไม่ต้องท่องจำ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การเรียนคณิตศาสตร์แบบรูปธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องฝึกทักษะเชิงกระบวนการและการเขียนโปรแกรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สาระเรียนรู้ OBEC Contents Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สาระเรียนรู้แกนกลาง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การศึกษาปฐมวัย เด็กเล็ก Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การดนตรีพัฒนาพหุปัญญา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมความคิด จินตนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การฝึกบินเครื่องบังคับวิทยุ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ หุ่นยนต์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ดาราศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาไทย Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาต่างประเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาจีน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ดนตรี นาฎศิลป์ และนันทนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ศิลปะ เรขศิลป์ และการออกแบบ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สุขศึกษาและพลศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิติการ อาเซียน (AEC) Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ แผนการจัดกิจกรรมออนไลน์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ แนวโน้มทิศทางการศึกษาที่ควรรู้และน่าสนใจ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ อารัมภบท-เครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ระบบอัตโนมัติควบคุมอุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ต Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ทดสอบเล่นเพลงบน Android Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ประชาสัมพันธ์ Minimize

การเรียกใช้โดเมนเนมเครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง

ชื่อเว็บไซต์เดิม http://thaiitteacher.no-ip.info/ ถูกบล๊อคพอร์ต 80 ให้หยุดการบริการ

ใหม่เป็น http://thaiitteacher.no-ip.org:81/

เมื่อใดที่ท่านไม่สามารถเข้าโดเมนเนมเดิม(ข้างบน) ได้ ให้ท่านใช้โดเมนเนมใหม่(ข้างล่าง)

หรือท่านจะใช้ชื่อโดเมนเนมใหม่(ข้างล่าง) เลยก็ได้ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หรือจะใช้โดเมนเนมเดิมก็ได้อีก เพราะว่า การบล๊อคพอร์ต 80 ถูกยกเลิกแล้ว

ขออภัยในความไม่สะดวก

เว็บไซต์อีเลิร์นนิ่ง  http://thaiitteacher.no-ip.info/  มีปัญหา

กำลังได้รับการติดตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง...โปรดรอครับ

ในอนาคต

ชื่อโดเมนเนมจะเป็นซีรี่ย์ http://thaiitteacher.no-ip.org/ (ค่าปริยาย)

เซิร์ฟเวอร์เครื่องที่ 2 เป็น http://thaiitteacher.no-ip.org:81/

เป็นต้น


  
 ThaiITTeacher™ Users Online วันนี้ Maximize

  
 สถิติเครือข่าย Minimize

  
 ชุมนุมอีเลิร์นนิ่ง Minimize

  
 สร้างเว็บ 30 นาที Minimize

  
 เครื่องมือ Minimize

  
 Lab. อ.อนนท์ Minimize

  
 Sponsors Maximize

  
 สถิติ HiStats Maximize

  
ดำเนินการโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล โทร. 081-880-2691   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2016 by DotNetNuke Corporation