Search
Saturday, October 22, 2016 ..:: Home ::.. Register  Login
 แบบการศึกษาชาติ Minimize

  
 ทักษะพื้นฐานโลก Minimize

  
 Singapore Ed. Minimize

  
 วิทยุโทรทัศน์ กศ. Minimize

  
 สวนภาษา Minimize

  
 ศาลาภาพยนตร์ Minimize

  
 นวัตกรรม กศ. Minimize

  
 ThaiITTeacher™ With Regret to The King, Bhumibol Minimize

เอกสารชิ้นนี้ เขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษที่สละ สลวย ข้อมูลครบถ้วน

การใช้ภาษา ไวยกรณ์ทางภาษา รวมทั้งคำที่พร่ำพรรณา

สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องควรนำไปขยายผลต่อ

โดยเฉพาะครูภาษาอังกฤษ หรือโรงเรียน Bilingual

เอกสารขิ้นนี้ได้รับส่งมาทางไลน์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ยังไม่่ทราบชื่อผู้รจนา เขียนขึ้น

ไม่ต้องส่งสัยว่าผู้เขียนมีเจตนาและวัตถุประสงค์เช่นใด

แต่ท่านมีความรอบรู้ ติดตามข่าวสาร พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเพด็จพระเจ้าอยู่
ท่่านคือผู้จงรักภักดีต่อในหลวงของเราด้วยใจอีกท่านหนึ่งอย่างแน่แท้


  
 ThaiITTeacher™ ระบบอัตโนมัติควบคุมอุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ต Maximize

  
 ThaiITTeacher™ กิตติกรรมประกาศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ร่วมมือกับ สพป.กจ.1 ติดตั้งอีเลิร์นนิ่งเซิร์ฟเวอร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ บทเรียนแนะนำที่น่าสนใจ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องสมุดหนังสือเสียง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book Maximize

  
 ThaiITTeacher™ eLearning คือ อะไร? Maximize

  
 ThaiITTeacher™ การศึกษาไทย ความล้มเหลว ปัญหาและ ทางแก้ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ มานีมานะ บทเรียนเสริมและแก้ปัญหาการอ่าน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ สูตรคูณแม่ 10-19 คิดในใจ ใช้สมาธิ ไม่ต้องท่องจำ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การเรียนคณิตศาสตร์แบบรูปธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องฝึกทักษะเชิงกระบวนการและการเขียนโปรแกรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สาระเรียนรู้ OBEC Contents Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สาระเรียนรู้แกนกลาง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การศึกษาปฐมวัย เด็กเล็ก Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การดนตรีพัฒนาพหุปัญญา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมความคิด จินตนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การฝึกบินเครื่องบังคับวิทยุ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ หุ่นยนต์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ดาราศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาไทย Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาต่างประเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาจีน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ดนตรี นาฎศิลป์ และนันทนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ศิลปะ เรขศิลป์ และการออกแบบ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สุขศึกษาและพลศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิติการ อาเซียน (AEC) Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ แผนการจัดกิจกรรมออนไลน์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ แนวโน้มทิศทางการศึกษาที่ควรรู้และน่าสนใจ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ อารัมภบท-เครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher Maximize

  
 ThaiITTeacher™ เกมการศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ eXtreme Karaoke คาราโอเกะที่ดีที่สุด Maximize

  
 ThaiITTeacher™ Users Online วันนี้ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง(อีกครั้ง) Minimize

เครื่องมือสำคัญที่สุดในการใช้อินเทอร์เน็ตคือเบราส์เซอร์(Browser)

เบราส์เซอร์ยอดนิยมในการท่องโลก Cyberspace คือ IE หรือ Firefox หรือ Chrome

ทั้งสามค่ายดังก็แข่งขันพัฒนาคุณสมบัติโน่นนี่นั่นไม่เคยหยุดหย่อน และ Plugin ก็เข้ากันไม่ได้

จึงเป็นช่องให้พวก Blocker(พวกเชียร์แขก) ฝังเครื่องมือนับจำนวนคลิกเพื่อหารายได้เข้ากระเป๋า

แบบซ่อนเงื่อน Term of Use เจ้าเล่ห์ (ปัดความรับผิดชอบ) และสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้

บางค่ายก็รวมมือหากินกับพวกนี้ด้วย โดยเฉพาะ Firefox

จึงทำให้ท่านมีปัญหาในการใช้งานบ่อยมากในช่วงเวลานี้


รวมทั้งการเข้าเว็บไซต์อีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher eLearning Network นี้ด้วย

สำหรับผู้ใช้งานปกติ ควรเลือกใช้เบราส์เซอร์ IE เพียงตัวเดียวก็เพียงพอ

ควรติดตั้ง plugin เฉพาะที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ IE เท่านั้น


เครื่องจะเร็วหรือช้าอยู่ที่ Hardware เป็นสำคัญ

อย่าได้หลงเชื่อว่า ถ้าติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มตามที่เว็บไซต์แนะนำ ไม่เป็นความจริง

ส่วน Software ก็เพียงช่วยจัดระเบียบข้อมูลเพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งานเท่านั้น


ถ้าอยากรู้ว่ามีขยะเจ้าปัญหาแฝงมามากเพียงใด เข้าไปดูได้ที่ Privacy/Show cookies


  
 ThaiITTeacher Minimize

  
 ชุมนุมอีเลิร์นนิ่ง Minimize

  
 เครื่องมือเว็บไซต์ Minimize

  
 สร้างเว็บ 30 นาที Minimize

  
 ทดสอบความเร็ว Minimize

  
 เครื่องมือพัฒนา Maximize

  
 มุมอาจารย์อนนท์ Maximize

  
 สถิติเครือข่าย Maximize

  
Copyright 2007 by My Website   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2016 by DotNetNuke Corporation