Search
Tuesday, November 21, 2017 ..:: Home ::.. Register  Login
 แบบการศึกษาชาติ Maximize

  
 ทักษะพื้นฐานโลก Maximize

  
 Singapore Ed. Maximize

  
 วิทยุโทรทัศน์ กศ. Maximize

  
 สวนภาษา Maximize

  
 ศาลาภาพยนตร์ Maximize

  
 นวัตกรรม กศ. Maximize

  
 สถิติเครือข่าย Maximize

  
 CoreThaiITTeacher™ : ปฐมวัย เด็กเล็กและอนุบาล Minimize

ผมต้องการความช่วยเหลือ

โดยบันทึกเสียงผันพยัญชนะและสระ เรียงตามลำดับ เพียงตารางเดียวเท่านั้น

เว้นช่วงระหว่างคำหรือวลีไว้ เพื่อสะดวกต่อการตัดต่อเสียงภายหลังในโอกาสต่อไป

ตัวอย่าง : กอ หยุด อะ หยุด กะ หรือ กอ หยุด อา หยุด กา เป็นต้น

เสร็จแล้วให้บันทึกเป็นไฟล์เสียง .MP3 หรือ .WAV

และยินดีแนะนำหลักการ วิธีการ เครื่องมือ และแท๊คติกให้(ถ้าต้องการ)

สามารถเล่นบน พีซีหรือโน๊ตบุ๊ค หรือ มือถือ หรือ แท๊บเล็ต ได้

นี่คือความฝันของ อจ.รินจา ศรีชุมพล คศ.3 (ภรรยาผมที่เสียชีวิต) ที่เธอปรารถนาอยากเห็นมากที่สุด

สอบถาม เสนอแนะ ให้คำแนะนำ

https://www.facebook.com/ajarnanond

โครงการพัฒนาแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง สาระเรียนรู้ภาษาไทย ชุด มานีมานะ เวอร์ชั่นมัลติมีเดีย

3 ศาสตร์หลักการศึกษาโลก คือ การอ่าน คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (The 3 Main Global Cradle in Education are Reading, Mathematics and Science.) 

 

การสร้างเสียงด้วย Google Translator ยังมีข้อบกพร่องหลายคำ ซึ่งจะได้แก้ไขต่อไป

 

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.1 เล่ม 1

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.1 เล่ม 2

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.2 เล่ม 1

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.2 เล่ม 2

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.3 เล่ม 1

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.3 เล่ม 2

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.4 เล่ม 1

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.4 เล่ม 2

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.5 เล่ม 1

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.5 เล่ม 2

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.6 เล่ม 1

แบบเรียนภาษาไทย ชุดมานีมานะ ป.6 เล่ม 2

 

ขออภัย เพิ่งทำไปได้เล่มเดียว ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1

ดาวน์โหลด MindMapperPro2008 + ตัวแบบแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้...ใช้งานได้จริงทันที

ใช้เป็น "แกน" จัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอ (ตลอด 2 ภาคเรียน)

นี่คือความฝันของ อจ.รินจา ศรีชุมพล คศ.3 (ภรรยาผมที่เสียชีวิต) ที่เธอปรารถนาอยากเห็นมากที่สุด

สอบถาม เสนอแนะ ให้คำแนะนำ

https://www.facebook.com/ajarnanond


  
 ThaiITTeacher™ มานีมานะ บทเรียนเสริมและแก้ปัญหาการอ่าน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ กิตติกรรมประกาศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ร่วมมือกับ สพป.กจ.1 ติดตั้งอีเลิร์นนิ่งเซิร์ฟเวอร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การศึกษาปฐมวัย เด็กเล็ก Maximize

  
 ThaiITTeacher™ หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ บทเรียนแนะนำที่น่าสนใจ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ การศึกษาไทย ความล้มเหลว ปัญหาและ ทางแก้ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ สูตรคูณแม่ 10-19 คิดในใจ ใช้สมาธิ ไม่ต้องท่องจำ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การเรียนคณิตศาสตร์แบบรูปธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องฝึกทักษะเชิงกระบวนการและการเขียนโปรแกรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สาระเรียนรู้แกนกลาง Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สาระเรียนรู้ OBEC Contents Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การดนตรีพัฒนาพหุปัญญา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมความคิด จินตนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การฝึกบินเครื่องบังคับวิทยุ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ หุ่นยนต์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ดาราศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาไทย Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ดนตรี นาฎศิลป์ และนันทนาการ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาต่างประเทศ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ภาษาจีน Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ ศิลปะ เรขศิลป์ และการออกแบบ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ สุขศึกษาและพลศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิติการ อาเซียน (AEC) Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ห้องปฏิบัติการ แผนการจัดกิจกรรมออนไลน์ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ แนวโน้มทิศทางการศึกษาที่ควรรู้และน่าสนใจ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ อารัมภบท-เครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง ThaiITTeacher Maximize

  
 ThaiITTeacher™ เกมการศึกษา Maximize

  
 ThaiITTeacher™ JavaScript : Kid Style Programming Maximize

  
 ThaiITTeacher™ eXtreme Karaoke คาราโอเกะที่ดีที่สุด Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา Doctor X season 1-4 Maximize

  
 ThaiITTeacher™ eLearning คือ อะไร? Maximize

  
 ThaiITTeacher™ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ Maximize

  
 ThaiITTeacher™ ระบบอัตโนมัติควบคุมอุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ต Maximize

  
 ThaiITTeacher™ เรียนผู้เกี่ยวข้อง (To whom may be concerned) Minimize

เครื่องมือสำคัญที่สุดในการใช้อินเทอร์เน็ต คือ เบราส์เซอร์(Browser)


เบราส์เซอร์ยอดนิยมในการท่องโลก Cyberspace คือ IE หรือ Firefox หรือ Chrome

ทั้งสามค่ายดังต่างแข่งขันพัฒนาคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ตัวเอง แต่ Plugin ไม่สามารถเข้ากันได้

แต่เราก็จำเป็นต้องใช้เบราส์เซอร์เหล่านี้ เพราะเป็นเครื่องมือเดียวในการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ

ทุกเบราส์เซอร์ล้วนมีช่องโหว่ เพราะ Cookies ยังจำเป็นต้องใช้ในการทำงาน


ทำให้มีซอฟต์แวร์ลากมก โฆษณษบ้าเลือด โผล่แทรกขึ้นมา ทั้งๆ ที่ไม่ได้ติดตั้ง

จึงทำให้ท่านมีปัญหาในการใช้งานมากในช่วงเวลานี้

สำหรับผู้ใช้งานปกติ ควรเลือกใช้เบราส์เซอร์เพียงตัวเดียวที่ท่านชอบก็เพียงพอ


สำหรับเว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งเครือข่าย ThaiITTeacher eLearning Network

ใช้กับเบราส์เซอร์ Firefox ทั้ง 2 รุ่น คือ Firefox 24.0 (หรือบางรุ่น) และ Firefox รุ่นล่าสุด

โดยที่

มีสื่อบทเรียนที่พัฒนาด้วยภาษาจาวาและจำเป็นต้องใช้กับเบราส์เซอร์ Firefox 24.0 หรือบางรุ่น

ส่วน Firefox รุ่นล่าสุดนั้น สำหรับใช้กับบนเว็บไซต์ปัจจุบัน


ขอแนะนำให้ติดตั้งแบบ Custom โดยเพิ่มหมายเลขรุ่น เพื่อแยกที่อยู่ซอฟต์แวร์ไว้ต่างที่กัน

และให้ทำ shortcut ไว้ต่างกัน คนละชื่อ และไม่ควรตั้งอัพเดตอัตโนมัติ


โหลด ปลั๊กอิน ThaiITTeacher ที่นี่ หรือเมนูด้านขวามือ โมดูล "เครื่องมือเว็บไซต์"


  
 ThaiITTeacher Maximize

  
 เครื่องมือเว็บไซต์ Maximize

  
 ชุมชนอีเลิร์นนิ่ง Maximize

  
 เครื่องมือพัฒนาเว็บ Maximize

  
 สร้างเว็บ 30 นาที Maximize

  
 ทดสอบความเร็ว Maximize

  
 ห้องปฏิบัติการสื่อ Maximize

  
 มุมอาจารย์อนนท์ Maximize

  
ดำเนินการโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล โทร. 081-880-2691   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2017 by DotNetNuke Corporation