กระดานชนวนฝึกสมาธิ-เส้นเรียบ สวยงาม สม่ำเสมอ ไม่ขาดช่วง แสดงว่าเป็นผู้มีอารมณ์สงบ นิ่ง สุขุม เยือกเย็น สมาธิดี